За Реклама

ТАРИФА за реклама на телевизия B1B Action tv

Базова дължина за рекламен клип : 30 секунди.
Таблица за преизчисляване на стойността, в зависимост от дължината на рекламен клип
времетраене 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50" 55" 60"
коефициент 40% 60% 70% 80% 90% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%

Излъчване на рекламен клип по време на НА ЖИВО предаване или ПРЕМИЕРА и/или Спонсориране на предавания :

(Спонсорската заставка трябва да е до 7 секунди и не може да включва адрес, координати или
web. Разрешено е публикуването само на бранд и рекламен слоган)

1 предаване = 500 лева БОНУС – безплатни излъчвания при всички повторения
5 предавания = 2000 лева БОНУС – безплатни излъчвания при всички повторения
10 предавания = 3500 лева БОНУС – безплатни излъчвания при всички повторения

ПОВТОРЕНИЯ месеци пакети :

Пакет А - 30 излъчвания (по 1 брой на ден) = 1000 лева (33 лева/брой)
Пакет Б - 60 излъчвания (по 2 броя на ден) = 1500 лева (25 лева/брой)
Пакет В - 90 излъчвания (по 3 броя на ден) = 2000 лева (22,50 лева/брой)
Пакет Г - 120 излъчвания (по 4 броя на ден) = 2400 лева (20 лева/брой)
Пакет Д - 240 излъчвания (по 8 броя на ден) = 3600 лева (15 лева/брой)
Пакет E - 720 излъчвания (по 24 броя на ден) = 5400 лева (7,50 лева/брой)

Цени за заснемане и монтаж:
1. за рекламен клип : 30" : = 500 лева
2. за спонсорска заставка : 7" : = 250 лева

Отстъпки за клиенти (отстъпките се дават за предплатени суми):
2500 лева до 5000 лева : 3%
5001 лева до 10000 лева : 5%
10001 лева до 20000 лева : 7%
20001 лева до 30000 лева : 10%
30001 лева до 50000 лева : 12%
50001 лева до ........... : 15%

Отстъпки за рекламни агенции : 15%
Всички цени са без ДДС.